Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΓΟΝΕΑ ΣΤΗΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ

04.10.2014

• Οι γονείς παίζουν καθοριστικό ρόλο στην κολυμβητική δραστηριότητα του παιδιού τους.

• Η παρουσία του γονέα στην κολυμβητική δραστηριότητα είναι σημαντική για το παιδί.

• Η εξασφάλιση ήρεμου οικογενειακού περιβάλλοντος και η θετική προσέγγιση της παραπάνω δραστηριότητας και από τους δύο γονείς είναι καθοριστική.

• Η συνεπής τήρηση της κολυμβητικής δραστηριότητας του παιδιού, από τους γονείς, είναι θετική στην πρόοδο του.  

• Η επιβράβευση των προσπαθειών του από τους γονείς,  συμβάλΛει στο να αγαπήσει το παιδί αυτό που κάνει.

• Η παρουσία των γονέων στους αγώνες δίνει στο παιδί δύναμη και αυτοπεποίθηση νίκης.

• H ηθική στήριξη του παιδιού είναι πολύ σημαντική για το μέλλον του.

• Οι γονείς επαναλαμβάνουν στο παιδί τους τις συμβουλές και τις κατευθύνσεις που δίνουν οι προπονητές του, κατά την ώρα του μαθήματος.

• Η προσωπική επαφή και συνομιλία προπονητή και γονέα χαράζει κοινή γραμμή και αντιμετωπίζει τυχόν προβλήματα και δυσκολίες του παιδιού μας.
                                                                                 
   ΟΙ ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ
Κυριακίδης Κωνσταντίνος
Μπίγγου Ιουλία