Ο Δάσκαλος – Προπονητής !!!!!

04.10.2014

Ο Δάσκαλος – Προπονητής !!!!!

- Οι διαφορές που υπάρχουν μεταξύ των μαθητών – κολυμβητών  στο χαρακτήρα , τα προτερήματα και τα ελαττώματά τους , υπάρχουν και ανάμεσα στους δασκάλους – προπονητές.

- Θα πρέπει λοιπόν ο δάσκαλος – προπονητής για να αποδώσει στο έργο του να έχει τα παρακάτω προσόντα:

• Να είναι επιστημονικά άρτια κατηρτισμένος.

• Να παρακολουθεί  συνέχεια την εξέλιξη της επιστήμης τους.

• Να εκμεταλλεύεται τις δυνατότητές του στην οργάνωση του μαθήματος.

• Να είναι ενθουσιώδης και να έχει το θάρρος της γνώμης του.

• Να αναπτύσσει  δεσμούς φιλίας και αλληλοσεβασμού με τους μαθητές του.

• Να είναι γνώστης του χαρακτήρα του κάθε μαθητή.

• Να προσπαθεί η διδασκαλία του να γίνεται κατανοητή από τους μαθητές.

• Να καταφέρει, οι μαθητές του να τον βλέπουν ως επιστήμονα και παιδαγωγό τους.

                                                                                                                            ΟΙ ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ

                                                                                                                       Κυριακίδης Κωνσταντίνος

                                                                                                                                  Μπίγγου Ιουλία