Πρόγραμμα Προπονήσεων  Κολυμβητικής Περιόδου 2016 - 2017

ΜΙΚΡΗ ΠΙΣΙΝΑ 

   ΤΜΗΜΑ   ΤΜΗΜΑ 

ΔΕΥΤΕΡΑ

15:00 - 15:40   15:40 - 16:20

ΤΡΙΤΗ

 19:00 - 19:40
 19:40 - 20:20

ΤΕΤΑΡΤΗ

 15:00 - 15:40  15:40 - 16:20 

ΠΕΜΠΤΗ

 19:00 - 19:40 
 19:40 - 20:20 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

 15:00 - 15:40   15:40 - 16:20 

ΣΑΒΒΑΤΟ

 12:00 - 12:45 
 12:45 - 13:30 

ΜΕΓΑΛΗ ΠΙΣΙΝΑ 

  ΕΝΗΛΙΚΩΝ
ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΕΝΗ                      
 
     ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ                               

   ΕΚΜΑΘΗΣΗ                
ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ      ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 

ΔΕΥΤΕΡΑ

 
14:00 - 15:00                         
 

15:00 - 16:00       

16:00 - 17:45
17:45 - 18:30                           
 
18:30 - 19:30                           


 19:30 - 20:45

                                       

ΤΡΙΤΗ


 21:00 - 22:30               
 15:00 - 16:00
16:00 - 17:45
17:45 - 18:30     18:30 - 19:30  19:30 - 21:00

ΤΕΤΑΡΤΗ

 14:00 - 15:00  15:00 - 16:00  16:00 - 17:45
17:45 - 18:30      18:30 - 19:30  19:30 - 20:45 


ΠΕΜΠΤΗ

 21:00 - 22:30  15:00 - 16:00  16:00 - 17:45
 17:45 - 18:30                    18:30 - 19:30   
 19:30 - 21:00

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

 14:00 - 15:00  15:00 - 16:00  16:00 - 17:45
 17:45 - 18:30  18:30 - 19:30  19:30 - 20:45

ΣΑΒΒΑΤΟ

 12:30 - 13:30  14:30 - 16:00  08:00 - 10:00  11:30 - 12:30  11:30 - 12:30  10:00 - 11:30