Μικρή Πισίνα 
Η μικρή πισίνα είναι ο χώρος που ο μικρός κολυμβητής θα έχει την πρώτη του επαφή με το υγρό στοιχείο ως αντικείμενο εκπαίδευσης. Τα παιδιά αποκτούν τις βασικές κολυμβητικές τους δεξιότητες, ενώ παράλληλα μέσω του παιχνιδιού κατορθώνουν σε σύντομο χρονικό διάστημα να προσαρμοστούν και να αναπτύξουν την ευγενή άμιλλα.

ΣΤΟΧΟΙ:
- Εξοικείωση με το νερό ( εφόσον δεν συμμετείχε σε πρόγραμμα baby swim )
- Αναπνοές ( μπουρμπουλήθρες )
- Άνοιγμα ματιών στο νερό
- Κολύμπι "σκυλάκι”
- Φύσημα μέσα στο νερό
- Χτύπημα ποδιών με λαβή στον τοίχο
- Προώθηση στο νερό με σανίδα
- Βουτιά με καθοδήγηση του προπονητή