Ακαδημίες
Οι κολυμβητές - τριες εισέρχονται στα τμήματα των ακαδημιών στην ηλικία των 7 ή 8  ετών. Εδώ θα πρέπει να τελειοποιήσουν και τα τέσσερα (4) στυλ κολύμβησης, καθώς επίσης θα πρέπει να  αναπτύξουν και αντοχή μέτρων προπόνησης. Οι μικροί αθλητές στα τμήματα αυτά θα πρέπει να μάθουν, να συμμετέχουν σε αγώνες για την απόκτηση εμπειρίας, αλλά και για να αναπτύξουν την αυτοπεποίθηση τους.