Τμήμα Άθλησης
- Είναι τμήματα κολύμβησης στά οποία συμμετέχουν κολυμβητές -τριες οι οποίοι γνωρίζουν να κολυμπούν και τα τέσσερα στύλ ή θέλουν να τελειοποιήσουν την τεχνική τους, σε κάποιο από αυτά.  
- Στά τμήματα άθλησης συμμετέχουν άτομα τα οποία αγαπούν την άσκηση στο νερό θέλουν να βελτιώσουν την σωματική τους κατάσταση και την ψυχική τους διάθεση. 
- Επίσης στα τμήματα άθλησης συμμετέχουν άτομα που επιθυμούν να ασκείται το σώμα και παράλληλα να δημιουργείται μιά ευχάριστη ψυχική διάθεση η οποία να αντανακλάται στην υγεία τους.